Vi søker etter nye medarbeidere!

Vi søker etter nye medarbeidere!

Til ungdomsskolen trenger vi flere lærere som kan undervise i realfag og spesialundervisning i ulike fag. Til videregående trenger vi en som kan undervise i engelsk.

Ønsker du å arbeide i et godt og inkluderende arbeidsmiljø? Vi er en kristen friskole som jobber med mottoet: Med tro på livet!

Vi snakker om livet med stor og liten L. Vi jobber i fellesskap i alle ledd for at elevene våre og de ansatte skal trives. Elevene våre skal i tillegg til å få en solid utdanning bli sett og hørt, og til det trengs det flere dyktige medarbeidere:

 

For høsten har vi følgende behov:

Til ungdomsskolen trenger vi flere lærere som kan undervise i realfag og spesialundervisning i ulike fag.

For mer informasjon ta kontakt med leder av ungdomsskolen, Øystein Fauske, på oystein.fauske@nordborg.no

Til videregående trenger vi en som kan undervise i engelsk.

For mer informasjon ta kontakt med rektor, Anette Sørensen Rege, på anette.sorensen.rege@nordborg.no