Søk skoleplass

Søk skoleplass

Søknadsfristen er 1. desember året før eleven ønsker å begynne på Nordborg.

SØKNADSSKJEMA NORDBORG UNGDOMSSKOLE 

 

Skjema fylles ut og sendes til Nordborg, Sjøgata 28, 9300 Finnsnes eller på epost til post@nordborg.no

Søknader til ungdomsskolen mottas fortløpende for skoleårene 2017 og framover i tid. Man kan søke inn elever så tidlig man vil. Fristen er imidlertid 1.desember året før man ønsker å begynne ved skolen.

Se inntaksreglementet her.

 

 

 

 

Det er 25 elevplasser på alle 3 trinnene.

Skolepengene for ungdomsskolen er fastsatt til kr 1400 pr måned, tilsammen kr 14 000 pr år. Dette inkluderer egen PC og skoletur i 10. klasse.

Kontaktskjema ungdomsskole
  1. CAPTCHA

    Hvis du ikke klarer å tyde tegnene, klikk her for å få et nytt bilde.