Støtt Nordborg du også!

Støtt Nordborg du også!
IMG_9350.jpg

VIL DU GI EN GAVE?

Nordborg Videregående Skole er den nordligste av skolene i NLM. Vi har 150 elever, og av disse omtrent 30 på internat. Vi har 33 ansatte som arbeider i undervisning, på kjøkken, i administrasjon og med vedlikehold.

Skolen har som formål å gi god faglig undervisning, og formidle evangeliet om Jesus til elevene.

Til forskjell fra mange av de andre skolene i NLM, har mindretallet av elevene ved Nordborg en kristen bekjennelse. Dermed er vi i en unik posisjon når det gjelder å formidle det gode budskapet, både gjennom morgenandakter og gjennom et personale som er opptatt av å se enkeltmennesket.

Fordi Nordborg er en friskole, dekker staten kun 85% av kostnadene for hver elev. Det vil si at vi er nødt å samle inn resten gjennom skolepenger og gjennom givertjeneste fra misjonsvenner

Dersom du kan tenke deg å gi en gave til Nordborg, kan dette skje på flere måter. Du kan sette penger direkte inn på vår konto, du kan be om å få tilsendt en giro eller du kan benytte deg av Fast givertjeneste.

Fast givertjeneste er en ordning der banken din trekker et månedlig beløp som du bestemmer selv. For Nordborg er dette en ypperlig måte å samle inn penger på, siden det gir oss en mer forutsigbar økonomi, og gir oss mulighet til å planlegge mer langsiktig.

 Dersom du har spørsmål om dette eller andre ting, kan du fylle ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg på den måten du ønsker.

Vårt kontonummer: 82200290530

 

Kontaktskjema videregående
  1. CAPTCHA

    Hvis du ikke klarer å tyde tegnene, klikk her for å få et nytt bilde.