Helsesøster

I år er det Aid Normann som er vår helsesøster. Hun er på skolen hver onsdag kl. 0900 - 1300. Kontoret hennes blir på rom 202. Det skal henges opp skilt så det er lett å finne. Ta kontakt med ekspedisjonen for å reservere tid. Haster det så kontakt helsestasjon for ungdom på tel. 77871840.

 

Du kan også ta kontakt med kommunens helsestasjon for ungdom

Helsesøstertjenesten er åpen for alle elever ved skolen, og er gratis. Det føres ikke fravær, men elevene må ha med dokumentasjon tilbake til lærer.

 

HVA KAN HELSESØSTER HJELPE DEG MED? 

• Samtale/lytte til aktuelle problemer i hverdagen

• Gi råd

• Henvise til samarbeidspartnere (lege, PPT, BUP, fysioterapeut, jordmor, NAV, politi, barnevernstjenesten, skolen/lærer)

• Avdekke rusmisbruk

• Veiledning ved røykeslutt og lignende

• Prevensjonsveiledning

• Sette p-sprøyte

Noen aktuelle problemstillinger helsesøster kan hjelpe deg med:

• Fysiske og psykiske overgrep 

• Rusproblematikk

• Søvnproblemer

• Ensomhet

• Sorg

• Familieproblemer

• Depresjon

• Mobbing

• Konsentrasjonsprobemer

• Gravitester

• Svangerskapsproblematikk

• Spiseforstyrrelser

• Vaksinering

• Allergi/astma

• +++++