Foreldresamtaler Vg 1 og Vg2

Artikkelen fortsetter under bildet

Invitasjon til elev- og foreldresamtale

Foreldre/foresatte til elever som ikke er myndige (på Vg1 og Vg2) har i løpet av første semester rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren om skolehverdagen til eleven og om elevens kompetanse i de ulike fagene.

Aktuelle temaer til samtalen kan være eventuelle utfordringer rundt fravær og orden/atferd, overgangen fra ungdomsskole til videregående (gjelder Vg1), spesielle hensyn som bør tas i forhold til elevens læringssituasjon eller helsemessige forhold. Man kan også komme inn på erfaringer fra tidligere skolegang som kan påvirke læringen på videregående. Eleven har rett til å være med på samtalen.

Vi tror at en god relasjon mellom skole og hjem er viktig, også med tanke på å forebygge evt frafall i den videregående skolen. Samtalene vil gjennomføres innen oktober måned. Samtalene vil foregå primært på dagtid og vil ha en varighet på ca 20 minutter. Dersom det blir vanskelig å møte til samtale, kan det avtales telefonsamtale med kontaktlærer.

Vennligst send en tilbakemelding pr SMS, til 45 41 62 79 (ekspedisjonen), dersom du/dere ønsker en samtale eller telefonsamtale, innen 30. september. Husk å oppgi navn og klasse på eleven i tekstmeldingen, og om du ønsker møte eller telefonsamtale. Når vi får en oversikt over hvor mange som kommer, gir vi tilbakemelding om tidspunktet for samtalen.

 

Dersom steforeldre ønsker å være med på samtalen, må det gis skriftlig samtykke fra begge foreldrene som har foreldreansvar.

 

Med vennlig hilsen

Anette Sørensen Rege

rektor

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle