Helsesøster

I år er det Vanja Hårseide som er vår helsesøster. Hun er på skolen hver fredag kl. 0900 – 1400, og kan nås på tlf. (+47) 906 44 305.

Du kan også ta kontakt med kommunens «Helsestasjon for ungdom» (HFU).

Helsesøstertjenesten er åpen for alle elever ved skolen, og er gratis. Det føres ikke fravær, men elevene må ha med dokumentasjon tilbake til lærer.

Eksempel på problemstillinger du kan få hjelp med

 • Fysiske og psykiske overgrep
 • Rusproblematikk
 • Søvnproblemer
 • Ensomhet
 • Sorg
 • Familieproblemer
 • Depresjon
 • Mobbing
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Gravidetester
 • Svangerskapsproblematikk
 • Spiseforstyrrelser
 • Vaksinering
 • Allergi / astma

Hva kan helsesøster hjelpe deg med?

 • Samtale / lytte til aktuelle problemer i hverdagen
 • Gi råd
 • Henvise til samarbeidspartnere (lege, PPT, BUP, fysioterapeut, jordmor, NAV, politi, barnevernstjenesten, skolen/lærer)
 • Avdekke rusmisbruk
 • Veiledning ved røykeslutt og lignende
 • Prevensjonsveiledning
 • Sette p-sprøyte

Helsestasjon for Ungdom

HUF er et helsetilbud til ungdom som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Helsetjenesten omfatter rådgivning, veiledning på ulike tema, undersøkelser og behandling som er tilpasset ungdommens behov, og som gis på ungdommens premisser. De som arbeider på HUF har taushetsplikt.

Åpningstider:

 • Torsdager fra 13.00-18.00
 • Legen er tilstede fra 16.00-18.00

Tilbudet er gratis og du trenger ingen timebestilling.