Nettverksreglement

Du har, som elev ved Nordborg Skoler AS, ansvaret for å følge både de vedtatte retningslinjer og intensjonene i disse. For å få tilgang til skolens nettverk, tjenester og utstyr, må du lese nøye igjennom denne avtalen og gjøre deg forstått med reglene. Avtalen aksepteres ved mottak av skoleplass vil være gjeldende så lenge du er elev ved skolen.

Sikkerhet og rapportering av feil

God IT-sikkerhet oppnår vi gjennom gode holdninger og årvåkenhet ved bruk av skolens nettverk og tjenester. Dette er noe vi alle må ta ansvar for og bidra til.

Feil og mangler meddeles så raskt de oppdages til dataansvarlig, gjerne på e-post (dataansvarlig@nordborg.no). 

Dersom det oppdages datavirus eller andre forhold som kan ha betydning for anleggets sikkerhet og drift, skal dette rapporteres til dataansvarlig umiddelbart.

Elevens ansvar

Du er selv ansvarlig for egen aktivitet på skolens nettverk og internett. Bruk av internett skal alltid foregå på en slik måte at en ikke bryter med Norges lover. Internett setter «spor» i deg. Det finnes mye nyttig og bra på nettet, men også mye «søppel». Du og skolen har sammen ansvar for at de nedbrytende kreftene ikke skal få gjøre skade på tanker og følelser.

Det er ikke lov til å «strømme» eller laste opp/ned filer eller annet innhold (video, lyd, bilde, programmer etc.) som er rettighetsbelagt og dermed beskyttes av Åndsverkloven, uten at du har kjøpt tilgang til disse via lovlige nettsteder (Spotify, Netflix, etc.) Du skal ikke drive kartlegging eller testing av skolens nettverk for mulige systemsvakheter, forsøke å trenge deg inn i interne systemer eller koble til sendere/servere. Det er ikke lov å bruke en annens maskin uten samtykke. Du har ikke lov til forsøke å få tak i andres Feide-identitet, passord eller benytte dette til å logge på nettverket, tjenester eller annet utstyr. Det er ikke lov å åpne annet utstyr, som skrivere eller lignende, samt koble kabler fra eller til skolens datautstyr. En har heller ikke mulighet til å kopiere programvare som tilhører skolen.

Aktivitetslogging og reaksjoner ved avtalebrudd

Nordborg Skoler AS logger i ulik grad bruk av skolens nettverk og internett basert på blant annet Feide som alle elever bruker får å komme på nettet. Loggene brukes i forbindelse med sikkerhetsovervåking. Skolen kan i enkelttilfeller og etter forespørsel tillate avgrensede avvik fra disse reglene. Brudd på dette reglementet medfører reaksjoner fra skolens side. For mindre forseelser vil en kunne få ordensmerknad og kan bli utelukket fra å bruke skolens nettverk og/eller datamaskin leid av skolen for en periode. Skolen forbeholder seg også retten til innsyn i elevenes FEIDE-bruker med tilgang til skolens systemer, herunder tjenester som e-post og fillagring ved mistanke om misbruk eller annen ulovlig aktivitet.

Brudd på reglene kan også medføre straffeansvar og krav om økonomisk erstatning.

Når du som elev har godtatt skoleplass på Nordborg Skoler AS så godtar du også denne brukeravtalen og du får lov til å bruke nettverket på skolen. Du er ansvarlig for alle handlinger som kan spores til din bruker og/eller datamaskin. Dersom du mistenker at noen misbruker din Feide-identitet eller datamaskin på nettet, må du straks kontakte dataansvarlig.

Skal vi alle kunne ha en trygg bruk samt glede og nytte av skolens nettverk og tjenester, er det viktig at det fungerer som det skal og er tilgjengelig når vi trenger det.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle