Personvernerklæring

Personvernerklæring – Nordborg Skoler AS

Nordborg Skoler AS (org.nr. 988 978 159) ved daglig leder, er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten (heretter kalt Nordborg eller skolen).

Skolen er behandlingsansvarlig for:
 • Skolens elever og foresatte.
 • Ansatte og konsulenter.
 • Kontaktpersoner hos leverandører, kunder, leietakere og andre eksterne parter.


Har du spørsmål om personvern på skolen kan du kontakte ekspedisjonen, e-post: post@nordborg.no, tlf. (+47) 454 16 279.

Definisjoner
 • Person er en identifiserbar fysisk person, for eksempel en elev, ansatt eller kontaktperson.
 • Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte er knyttet til en person.
 • Behandlingsansvarlig er den som definerer formålet for behandlingen av personopplysningene og som behandler og lagrer personopplysningene.
 • En databehandler behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert av en databehandleravtale mellom: behandlingsansvarlig og databehandleren.

Personopplysninger som behandles og lagres er:
 • Alminnelige personopplysninger som navn, alder og lignende
 • Kontaktdetaljer som adresse, e-post, telefonnummer og lignende
 • Særlige kategorier personopplysninger som helseopplysninger og lignende
 • Vurderinger av elever, slik som underveisvurderinger og vitnemål.
 • Ansattopplysninger knyttet til personalmappe, lønn, skatterapportering og lignende
 • Opplysninger relatert til innholdet i henvendelser og annen kommunikasjon, slik som e-post, brev, SMS og lignende
 • Andre opplysninger som er nødvendige for at Nordborg skal kunne oppfylle sine lovpålagte plikter.

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:
 • Håndtere søknader om skoleplass
 • Formidle informasjon, nyheter og invitasjoner om for eksempel skolens løpende aktiviteter, foreldremøter og lignende
 • Administrere samtykker.
 • Utøve individuelle rettigheter som innsyn, korrigering av opplysninger og lignende
 • Varsle om endringer i skolens tjenester eller avtalevilkår, som for eksempel betalingssatser eller åpningstider.
 • Besvare henvendelser og forespørsler relatert til skolens tjenester, vilkår eller behandling av personopplysninger.
 • Behandle eventuelle disiplinærsaker eller liknende.
 • Samarbeide med relevante kommunale og fylkeskommunale tjenester
 • Behandle eventuelle klager.
 • Andre aktiviteter som er nødvendige for at elevene skal få ivaretatt sin rett til opplæring innenfor trygge og gode rammer.

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:
 • Spesifikke krav i opplæringsloven, friskoleloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven og andre relevante lover med forskrifter.
 • Å overholde avtalen om skoleplass på Nordborg
 • Eksplisitt samtykke.
 • Å overholde andre rettslige forpliktelser skolen er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.
 • Å ivareta skolens berettigede interesser (forutsatt at personers interesser ivaretas), for eksempel i forbindelse med å forsvare et rettskrav, å forhindre tap eller skader eller å forhindre handlinger som kan kompromittere personers personopplysninger.

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for Nordborg. Vi jobber kontinuerlig med å ivareta sikkerheten og beskytte personopplysninger mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter, eksternt og internt. Våre sikkerhetsrutiner omfatter adgangs- og tilgangskontroll, beskyttelse av data, IT-systemer og infrastruktur, interne og eksterne nettverk samt kontorbygg og tekniske anlegg.

Lagringstid

Skolen oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes opplysninger når et samtykke trekkes, en elev er ferdig på skolen eller en avtale sies opp. Lovbestemte regler og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid.

Som offentlig godkjent skole er vi forpliktet til å oppbevare opplysninger om elever som det senere kan være nødvendig å ha tilgang til. Dette gjelder opplysninger om at en person har vært elev ved skolen, fravær og sluttvurderinger, karakterer og saker om rettigheter og plikter til innhold og organisering av opplæringen.

Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta skolens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Enkeltpersoner kan til enhver tid:
 • Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke.
 • Få innsyn i sine personopplysninger.
 • Endre sine personopplysninger.
 • Be om sletting av sine personopplysninger.
 • Be om begrensning av, eller protestere mot behandling.
 • Be om overføring av sine personopplysninger.
 • Avslutte avtaler i henhold til avtalens bestemmelser om oppsigelse.

Overføring av personopplysninger

Ingen ekstern tredjepart kan bruke personopplysninger til eget formål. Nordborg kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for skolen. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for skolen. Forholdet til slike tredjepartsleverandører er regulert i Databehandleravtaler. Utlevering av Personopplysninger til offentlige organer forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk.

Skolen bruker følgende databehandlere og dermed også databehandleravtaler med dem:
 • Aschehoug
 • ASK Undervisning AS
 • Brettboka, Cappelen Damm
 • Clarify
 • Conexus Engage
 • Cyberbook kunnskap.no
 • Dustin
 • Gyldendal AS
 • Identum
 • Kelmer AS
 • Kristne Friskoles Forbund – kvalitetssikringssystem
 • Kikora
 • Nasjonalbiblioteket
 • NRK Skole Creaza
 • Personalomsorg – kriseportalen
 • Skolekassa.no
 • Skolevisjoner AS – Klassetrivsel
 • Skooler
 • Transponder AS
 • Turnitin
 • Uninett
 • Utdanningsdirektoratet
 • Visma
 • Vitec MV

Bruk av informasjonskapsler

Skolen bruker informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologi på våre nettsider. Når du besøker www.nordborg.no lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Vi bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til å:
 • Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
 • Gi deg relevant og tilpasset innhold
 • Måle og analysere trafikken på nettsidene

Klagerett

Dersom du mener at Nordborg sin behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til skolen direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Endring av denne personvernerklæringen

Skolen forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen til enhver tid. Den nyeste og gjeldende versjonen av personvernerklæringen er til enhver tid tilgjengelig på skolens nettside eller på forespørsel.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle