Rådgiver

Rådgivers side

Rådgiver på Nordborg VGS er Robin Norheim.

Rådgiver kan hjelpe deg med:

  • Yrkes og utdanningsvalg
  • Kontakt med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
  • Kontakt med helsesøster
  • Søke videre utdanning
  • Spesiell tilrettelegging av skolegangen


Ta kontakt hvis det er noe du lurer på!