Skolepenger

Skolepenger

Som friskole får Nordborg kun dekket 85 % av driftskostnadene av staten. Derfor må elevene betale skolepenger.

 • VG 1 alle linjer 1.300,- pr. mnd.

  Totalt 13.000 kr i skolepenger for skoleåret 2022-2023
  (Kr 14.000 for skoleåret 2023/2024- kr 1.400,- pr.mnd)

 • VG 2 alternativ 1 1.300,- pr. mnd.

  Totalt 13.000 kr i skolepenger uten studietur for skoleåret 2022-2023
  (Kr 14.000 for skoleåret 2023/2024- kr 1.400,- pr.mnd)

 • VG 2 alternativ 2 2.050,- pr. mnd.

  Totalt 20.500 kr i skolepenger inklusiv studietur for skoleåret 2022-2023
  (Kr 21.500 for skoleåret 2023/2024- kr 2.150,- pr.mnd)

 • VG 3 alle linjer 1.300,- pr. mnd.

  Totalt 13.000 kr i skolepenger for skoleåret 2022-2023
  (Kr 14.000 for skoleåret 2023/2024- kr 1.400,- pr.mnd)