VG 1-3 Studiespesialisering

Vi har et spennende studiespesialiseringstilbud hvor du får variert og god undervisning som skal forberede deg til studier etter videregående.

Det er utdanningsprogrammet for deg som har visjoner om videre studier og som målrettet vil gå for dette. Hvis man ikke vet hva man vil gjøre resten av livet, kan det være lurt å holde mulighetene åpne ved å skaffe seg generell studiekompetanse.

På VG 1 har alle de samme fagene. På VG 2 og VG 3 velger man programfag man er interessert i. Disse kan avgjøre hvilke studier du senere kan søke på.

Ved å få generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskole og universiteter.

Vi tilbyr følgende programfag (etter elevinteresse):

  • Sosiologi, sosialkunnskap
  • Psykologi
  • Engelsk
  • Markedsføring og ledelse
  • Breddeidrett – les mer her

Vi har startet med breddeidrett!

Du som liker å trene får rikelig med muligheter til å utfolde deg i løpet av skoleuka. Breddeidrett har allsidighet i fokus, og du vil da tilegne den kunnskap og ferdigheter innenfor et bredt spekter av aktiviteter.

Breddeidrett handler om et utvalg av aktiviteter og helsefremmende trening med allsidighet i fokus. Breddeidrett handler videre om at elevene får erfaring med allsidig aktivitet der de kan tilegne seg kunnskap og ferdigheter i trening og flere forskjellige aktiviteter. 

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Breddeidrett skal bidra til elevenes læring og utvikling ved å gi dem opplevelser og utfordringer som kan skape glede og mestringsfølelse, både individuelt og i sosiale fellesskap. 

Elevene skal erfare hvilken betydning trening har for egenutvikling, og de skal utfordres til å utforske egne grenser. Faget skal gjennom skapende læringsprosesser bidra til at elevene blir nytenkende, nysgjerrige og engasjerte. Faget skal utvikle elevenes evne til å skape gode relasjoner, og det skal bidra til et inkluderende og utviklingsorientert læringsmiljø. Evne til kritisk tenkning og refleksjon over hvordan trening og livstil påvirker helsen, er et sentralt element i faget. 

Vi opplever at elevene gleder seg over en aktiv skolehverdag, og at de synes det er stas med mye variert undervisning i mange forskjellige idrettsgrener